Selecteer een pagina

Process
Mapping

Process Mapping

Het beschrijven van processen zorgt er voor dat er overzicht en duidelijkheid geschept wordt in de gehele keten. Deze exercitie zorgt er veelal voor dat knelpunten of kansen in het proces boven water komen. Deze stap is dan ook vaak de opmaat naar mogelijke vervolgstappen van optimalisaties en aanpassingen in het proces.

Yarco is in staat om het proces te visualiseren zodat het een heldere inkijk geeft in hoe de processen verlopen. Dat is ook het doel van deze process mappings, ze zijn echter vaak de opmaat voor meer. Het is namelijk een enorme bron van informatie welk inzicht geeft in wanneer mensen, machines en informatie beschikbaar zijn en hoe deze zijn in te zetten in de verschillende stappen van het proces. Uit deze mappings komen vaak knelpunten naar voren welke vervolgens geoptimaliseerd kunnen worden.

Daarnaast laat het zien waar verantwoordelijkheden ophouden en wie deze weer oppakt. Deze inzichten zijn vaak zeer waardevol op het moment dat het gehele proces niet helemaal naar wens verloopt maar de vinger niet op de zere plek gelegd kan worden. Door al deze stappen, op verschillende niveaus, in kaart te brengen komt u er achter welke onafhankelijkheden er zijn, met welke stromen rekening gehouden dient te worden en waar processen (tijdelijk) vast lopen.

Yarco kan deze mappings en het eventuele vervolgtraject, in samenspraak met u en uw productspecialisten opstellen om zo het gehele proces naar een volgend niveau te tillen. Op deze manier wordt het proces geoptimaliseerd, blijft de kwaliteit van het product gewaarborgd en worden de productiekosten vermindert.